The Master

by nicodafydd

master_ver2

The Master

Paul Thomas Anderson

15, 144m

Gellir treulio oriau’n ceisio dadnsoddi pob ffram o ffilm ddiweddaraf Paul Thomas Anderson. Mae The Master yn dilyn stori Freddie Quell (Joaquin Phoenix), cyn forwr yn y llynges, a Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), arweinydd carismataidd ‘The Cause’ ar ol yr ail ryfel byd.

Chwaraea eironi ran allweddol yn y ffilm. Mae’r teitl, er ei gefndir, yn amwys iawn. Gellir ei benodi i nifer o’r cymeriadau. Mae Anderson yn ymchwilio’r natur ddynol, o anghenion sylfaenol, i reswm a phwrpas.

Prefformiad brawychus Phoenix sy’n ein tywys drwy’r stori, ei osgo a’i ystumiau lloerig ynghyd a’i natur fregus, ansefydlog yn ei wneud yn gymeriad annwyl. I’r gwrthwyneb, mae Lancaster Dodd yn garismatig ac yn ffedylgar. Mae perfformiad Amy Adams fel gwraig Dodd yn gyson, cynnil a diysgog, yn gwthio’r syniadaeth ymlaen mewn ffordd frawychus ar adegau, ond yn gweithio i gyfiawnhau ein dealltwriaeth mai ffordd Freddie o fyw sy’n ennill.

the_master_paul_thomas_anderson001

Ceir golygfeydd pwerus, yn gwthio’r neges hyd y diwedd. Ceir symud yn ol ac ymlaen rhwng Dodd a Freddie, a chedwir y diweddglo yn wir nes y diwedd. Dim ond wrth weld Freddie mewn gwely gyda merch y deallwn bwrpas Anderson wrth greu’r ffilm.

Cadwaf yr olaf o’r eironi i Anderson ei hun. Mae’r ffilm hon amdano ef; am ei lwybr ef i ddarganfod ystyr, ac, yn fwy na hynny, perffeithrwydd. Fel Lancaster Dodd, nid yw yno eto, ond mae’n agosach at y nod, ac ni fydd yr eironi hynny wedi ei basio ef.

4.5/5

Advertisements