Blue Jasmine

by nicodafydd

SONY-JUOS-01_Onesheet_Layout 1

Blue Jasmine

Woody Allen

12A, 98m

Stori Jasmine (Cate Blanchett) yw ffilm ddiweddaraf Woody Allen; stori go syml am fenyw o gefndir cyfoethog yn symud i fyw at ei chwaer dosbarth gweithiol (Sally Hawkins) wedi chwâl ei phriodas a hunanladdiad ei gwr (Alec Baldwin). Gwelwn y stori drwy ddwy linell amser; y cyfoes yn San Fransisco, ac ôl-fflachiadau hir yn ôl i fywyd Jasmine yn Efrog Newydd.

Fel nifer o ffilmiau Allen, mae ei gyffyrddiadau nodweddiadol yn amlwg o’r dechrau; cerddoriaeth jazz, deialog bachog, pwysigrwydd y lleoliad. Ond ar adegau, mae’r deialog yn teimlo’n drwm, gydag ystyr yr olygfa yn amlwg ar goll mewn hiwmor ysgafn. Anaml cawn wahaniaeth sylweddol ar ddiwedd golygfa.

blue jasmine cate blanchett

Mae Cate Blanchett yn wych; y gwrthdaro rhwng ei syniad o’i hun a’r sefyllfa y mae ynddi yn amlwg yn y gwythiennau ar ei thalcen a’r cryndod yn ei dwylo; a’r gymhariaeth rhwng hynny a’i bywyd yn ôl yn Efrog Newydd yn syfrdanol. Bron mor gryf mae ei chymeriad nes creu gwagle sylweddol rhyngddi hi a gweddill y cast.

Nid oes llawer i’r llygad yn y ffilm. Ceir ambell i leoliad crand, ond mae’r delweddau’n fflat a diflas, er bod defnydd effeithiol, er ychydig yn arwynebol o fframiau tynn a ffocws ar wyneb Blanchett mewn ambell i olygfa, i wthio’i phroblemau i’n hwynebau.

Nid hon fydd ffilm orau Woody Allen. Heb berfformiad Blanchett, gallai eich pasio yn hawdd, ond mae’r perfformiad hwnnw’n ddigon.

3/5

Advertisements